3.4 หน่วยประมวลผลกลาง

3.4 หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซีพียู(Central Processing Unit : CPU) หรือ โพรเซสเซอร์(processor) ทำหน้าที่แปลและกระทำการตามคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม อาจจะมีซีพียูหลายตัวทำงานร่วมกัน ซีพียูของพีซีมักจะอยู่ในซิปเพียงตัวเดียวควบคุมการทำงานของทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ บางครั้งเรียกซีพียูว่าไมโครโพรเซสเซอร์(microprocessor)

ความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของซีพียูเป็นสำคัญ โดยความเร็วของหน่วยประมวลผลกลางนั้นวัดเป็นจำนวนรอบของเครื่องหรือจำนวนของคำสั่งที่สามารถกระทำได้ในหนึ่งวินาที ซีพียูในพีซี เช่นชิปเพนเทียมของบริษัทอินเทล สามารถทำงานได้ถึง 3 พันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที หรือเรียกว่าเพนเทียมมีความเร็ว 3 กิกะเฮิรตซ์นั่นเอง


 ซีพียู

ในหน่วยประมวลผลกลางหนึ่งๆ มีองค์ประกอบหลักคือ หน่วยควบคุม(control unit) และหน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic Logic Unit : ALU) ซึ่งทำงานประสานกันดังนี้

หน่วยควบคุม

หน่วยควบคุมทำหน้าที่ในการควบคุมลำดับการทำงานภายในหน่วยประมวลผลกลางระหว่างที่ทำการประมวลผลหน่วยควบคุมจะแปลคำสั่งของแต่ละโปรแกรม และสั่งการส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุผลตามคำสั่งนั้นๆ

หน่วยคำนวณและตรรกะ

หน่วยคำนวณและตรรกะทำหน้าที่ประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในลักษณะของสัญญาณดิจิทัล เช่น การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบข้อมูล

ชิปของซีพียูในปัจจุบันมีซีพียูหลายตัว เช่น ซีพียูดูอัลคอร์ (dual-core processor) และ ควอดคอร์ (quad-core processor) ซึ่งจะมีซีพียู 2 และ 4 ตัว ตามลำดับ

หน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ

หน่วย ขนาด
ไบต์(byte:B) 8 บิต
กิโลไบต์(KB:kilobyte) 1,024 ไบต์
เมกะไบต์(MB:megabyte) 1,024×1,024 = 1,048,576 ไบต์
กิกะไบต์(GB:gigabyte) 1,024×1,024 x1,024 = 1,073,741,824 ไบต์
เทระไบต์(TB:terabyte) 1,024×1,024 x1,024 x1,024 = 1,099,511,627,776 ไบต์
เพตะไบต์(PB:petabyte) 1,024×1,024 x1,024 x1,024 x1,024 = 1,125,899,906,824,624 ไบต์
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*