3.5 หน่วยความจำ

3.5 หน่วยความจำ

หน่วยความจำ (memory unit) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอการประมวลผลโดยซีพียู ซึ่งข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเหล่านี้ได้ถูกนำเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว หน่วยความจำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้(non-volatile memory) และหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้ (volatile memory)

หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้

คือ หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง รอม (Read-0nly Memory:ROM)เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้ ข้อมูลที่เก็บในรอมจะไม่สามารถถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ที่เรียกว่าไบออส(Basic Input/Output System:BIOS) ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตไบออส จึงต้องบรรจุข้อมูลหรือโปรแกรมลงไว้ในรอมตั้งแต่กระบวนการผลิต หน้าที่ของรอม คือเก็บโปรแกรมสำคัญที่ใช้ในการเริ่มต้นทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่มีการแก้ไขตลอดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์


ชิปของรอม

ตัวอย่างหน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้

นอกจากรอมจะเป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้ โดยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรอม แต่ก็มีผู้พัฒนาหน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้ที่สามารถลบหรือเขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้ การลบหรือเขียนข้อมูลนี้ต้องทำด้วยกรมวิธีพิเศษ ตัวอย่างหน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้มีดังนี้

พร็อม (Programmable Read-Only Memory:PROM)

เป็นหน่วยความจำที่สามารถบันทึกด้วยเครื่องบันทึกพิเศษได้หนึ่งครั้งและไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้

อีพร็อม (Erasable PROM:EPROM)

เป็นหน่วยความจำที่สามารถบันทึกโดยใช้เครื่องมือพิเศษและสามารถลบข้อมูลโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต

อีอีพร็อม (Electrically Erasable PROM:EEPROM)

เป็นหน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลได้โดยอาศัยการกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติจนทำให้ข้อมูลที่อยู่ภายในสูญหายไป และสามารถบันทึกคำสั่งหรือโปรแกรมใหม่ได้

หน่วยความจำแบบแฟลช (flash memory)

เป็นหน่วยความจำที่ใช้เทคโนโลยีการลบและการบันทึกข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับอีอีพร็อมโดยมีการพัฒนาให้มีความสามารถในการลบและบันทึกข้อมูลใหม่ได้รวดเร็วแต่ต้องทำการลบข้อมูลเป็นบล็อกหรือกลุ่มชุดข้อมูลชุดใหญ่ๆเท่านั้น ไม่สามารถลบหรือเขียนข้อมูลใหม่ที่ละไบต์ได้ ปัจจุบันหน่วยความจำแบบแฟลชนิยมใช้ในการบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ และโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้

เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

แรม(Random Access Memory:RAM)

เป็นหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้ เพราะหากไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งที่อยู่ในแรมจะสูญหายไป

ดังนั้นแรมจึงทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วไปในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดทำงานเท่านั้น


 แผงวงจรของแรมแบบต่างๆ

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*