3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่

3.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่

เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากในยุคปัจจุบัน ทำให้การจัดแบ่งประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทำได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ที่รับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องขับแผ่นบันทึกหรือดิสก์ไดร์ฟ(disk drive) ฮาร์ดไดร์ฟ (hard drive) ซีดี/ดีวีดีไดร์ไฟ (CD/DVD drive) และอุปกรณ์ที่ทำงานหลายหน้าที่(multifunction peripheral)

สำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานหลายหน้าที่ เป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่ทำงานได้หลายหน้าที่ ถูกออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์หลายๆชิ้น ที่ส่วนภายในมีการทำงานคล้ายกัน อุปกรณ์นี้เป็นได้ทั้งเครื่องโทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารหรือสแกนเนอร์ได้ในเครื่องเดียวกัน ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่

ที่มา : http://www.pc-tips-and-tricks.com/images/Wireless-All-In-One-Laser-Printer.jpg
 เครื่องพิมพ์แบบ All in one สามารถพิมพ์ ถ่ายเอกสาร แสกน ในเครื่องเดียว

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*