3.9 การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

3.9 การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน การใช้งานต้องหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหายก่อนเวลาอันควร ซึ่งการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นั้น จัดแบ่งออกได้เป็นการดูแลรักษาตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายนอก และการดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในหน่วยความจำ


อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องกระทำตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยถ้าเป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะ ต้องจัดหาตำแหน่งวางเครื่องที่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาปรุงอาหาร หรือแสงแดด เป็นสถานที่ที่แห้ง ไม่มีละอองน้ำกระเซ็นและจอภาพต้องไม่ถูกแสงแดดส่องโดยตรง นอกจากนี้เก้าอี้นั่งและโต๊ะยังจะต้องมีความสูงที่พอเหมาะ เพื่อให้ถูกต้องกับสรีระของผู้ใช้งานด้วย

ที่มา : http://jp.kps.ac.th/images/1186899_615866305100079_1962301090_n.jpg
การจัดห้องและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก ผู้ใช้ยังจะต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายเครื่องด้วยเพราะมีโอกาสเกิดความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์และตัวเครื่องได้ง่าย

ในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ไม่ควรรับประทานอาหารขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เศษอาหารอาจตกหล่นเข้าไปในคีย์บอร์ดทำให้เกิดกลิ่นหรืออาจมีแมลงเข้าไปหาอาหารได้ หากทำเครื่องดื่มหกบนคีย์บอร์ด จะให้คีย์บอร์ดชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเสียหายได้ทันที

ที่มา : http://www.bansuanporpeang.com/files/images/user1235/24.JPG
ไม่ควรนำอาหารมารับประทานใกล้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะมีฝุ่นสะสม ส่งผลให้การระบายความร้อนของเครื่องแย่ลง อุปกรณ์ภายในต่างๆสึกหรอเร็วขึ้น วิธีทำความสะอาดคือ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก รวมทั้งสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ออกให้หมด เป่าหรือแปรงฝุ่นออกจากตัวเครื่องด้านนอก และช่องเปิดทั้งหมด เช่น ช่องใส่แผ่นบันทึก ช่องใส่แผ่นซีดี หรือช่องเสียบยูเอสบี รวมทั้งช่องระบายอากาศด้านหลังเครื่อง อาจใช้อุปกรณ์เป่าลมช่วยให้ฝุ่นหลุดออกง่ายขึ้น ให้ถอดฝาครอบเครื่องออก เป่าฝุ่นอุปกรณ์ภายในอย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้น้ำยาใดๆทำความสะอาด ยกเว้นถ้ามีสิ่งสกปรกเกาะแน่นตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ผ้านุ่มชิ้นเล็กๆชุบแอลกอฮอล์ให้พอหมาดๆถูทำความสะอาดเบาๆเสร็จแล้วให้ปิดฝาครอบเครื่องดังเดิม สำหรับจอภาพให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือแชมพูบิดให้หมาดเช็ดภายนอกเครื่องและบนจอภาพเท่านั้น ถ้าเป็นจอภาพแอลซีดี ให้เป่าฝุ่นออกจากจอภาพก่อนที่จะเช็ดจอภาพแต่เพียงเบาๆ เพราะอาจทำให้จอภาพเป็นรอยได้ สำหรับภายในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก ควรให้บริษัทผู้ชายทำความสะอาด เนื่องจากชิ้นส่วนเล็กและมีความซับซ้อนมาก

ที่มา : http://www.sahanetwork.com/images/PM7.JPG
หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในหน่วยความจำนั้น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลที่เปิดทำงานอยู่ควรบันทึกแฟ้มข้อมูลบ่อยๆ และปิดโปรแกรมรวมทั้งทำการปิดระบบปฏิบัติการให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนที่จะปิดเครื่อง เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายหรือไม่ได้บันทึก การใช้งานคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆอาจทำให้เกิดไฟล์ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน ผู้ใช้ควรลบไฟล์เหล่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์สำหรับแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลมาก แฟ้มข้อมูลต่างๆ อาจถูกเก็บกระจัดกระจายอยู่ในหลายๆตำแหน่งบนพื้นที่เก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ จึงทำให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์กระโดดไปหาข้อมูลที่ตำแหน่งต่างๆที่อยู่ห่างกันแทนที่จะอ่านข้อมูลที่ต่อเนื่องกันไป

ที่มา : http://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2011/01/Defrag_03.jpg
โปรแกรมจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

โปรแกรมป้องกันไวรัสเป็นอีกโปรแกรมที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นกับข้อมูลอันเนื่องมาจากโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสจะทำงานอยู่ตลอดเวลาที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งาน รวมถึงที่ถูกส่งผ่านจากอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ถ้าตรวจพบโปรแกรมที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์แฝงตัวอยู่ด้วย ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรหาโปรแกรมประเภทนี้มาติดตั้งในระบบปฏิบัติการของตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งโปรแกรมเปล่านี้จะมีทั้งที่แจกให้ใช้งานโดยไม่คิดมูลค่าและแบบที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์บ้างเล็กน้อย

ที่มา : http://comvariety.com/wp-content/uploads/2011/07/CV_AvastAntivirus2.jpg
โปรแกรมแอนติไวรัส

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*